Meny

Tillväxtberedningen i Norrbotten välkomnar förslag på satsningar på transportinfrastruktur i länet - men anser inte att de är tillräckliga

Tillväxberedningen menar i remissvars till regeringen att det finns all anledning att se över prioriteringar i förslaget till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 utifrån den industriutveckling som på kort tid ritat om kartan.

Tillväxtberedningen är ett gemensamt politiskt organ för Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten i strategiska tillväxtfrågor och agerande rörande transporter och infrastruktur i länet

Pressmeddelande läs mer >>

Remissyttrande läs mer >>

28 Feb 2022