Meny

Pristagarna av Norrbottens Jämställdhetspris 2022 är korade

På den Regionala jämställdhetsdagen 7 september delades det årliga priset på 100 000 kr ut till Centrum mot våld, Ungdomsmottagningen och Gymnasieskolan i Luleå kommun för konceptet ”Sunda relationer” och arbetet med att förebygga våld i ungas nära relationer.

Sunda relationer synliggör bland annat att män står för merparten av våldet och därför behöver bidra till förändring av destruktiva normer. En viktig del av insatserna är stöd till våldsutövare. Anna Morin, Anneli Forsberg, Catarina Jonsson och Jessica Kemi tog emot priset av landshövding Lotta Finstorp och prorektor Cathrine Norberg i ett fullsatt Vetenskapens hus i Luleå på onsdag eftermiddag. De belönas för sitt arbete med Juryns motivering:


”Årets pristagare lägger fokus på insatser som på sikt kan rädda liv. Genom det här arbetet uppmärksammas en av de absolut största utmaningar som världen och Sverige står inför, ett uppdrag som ingen kan lösa på egen hand.
I denna samverkan tas ett gemensamt grepp för att förebygga våld i ungas nära relationer. Dessa parter lyfter fram att män står för merparten av våldet och därför har ett stort ansvar att delta i förändringen av destruktiva maskulinitetsnormer.

Inom ramen för samverkan erbjuds utbildningsinsatser, föreläsningar, rådgivning och stödsamtal där stöd till våldsutövare är en viktig del. Parterna betonar vikten av att det ska vara lätt för unga att söka den hjälp som behövs och som de har rätt till. Med målsättningen att pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra är Sunda relationer ett viktigt koncept och samarbete som kan bidra till att göra Norrbotten till ett tryggare och mer jämställt län.”

Under dagen hölls även fyra uppskattade brandtal om jämställdhet av Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges kvinnoorganisationer, Maria Jansson, Luleå tekniska universitet, Ellen Nyström och Julia Edbom, Lockerroompodden, samt Jonas Sköld, lokalområdespolischef Luleå /Boden. Brandtalen spände över olika ämnen som läget med jämställdheten i Sverige, attraktiva utbildningar och branscher, samtal om viktiga samhällsfrågor från basketens värld samt mäns våld mot kvinnor.

Norrbottens jämställdhetspris delas ut årligen av Samverkan för jämställdhet Norrbotten som består av Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten.

09 Sep 2022