Meny
Norrbottens Kommuner fasad.jpg

Politik och organisation

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.

Medlemskommunerna styr Norrbottens Kommuner via sina förtroendevalda i Förbundsfullmäktige och styrelse. Förbundsfullmäktige fattar övergripande beslut och styrelsen leder verksamheten. Styrelsen har också till sin hjälp utsett beredningar och utskott. Uppdragen utförs av cirka 25 tjänstepersoner inom olika verksamhetsområden.

Kontakta oss

Organisation

Styrelsen

Barn- och utbildningsberedningen

FoUI-utskottet

Kulturberedningen

Norrbottens Folkhälsopolitiska råd

Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Politiska samverkansberedningen

Socialberedningen

Tillväxtberedningen

Valberedningen