Meny
Klubba.jpg

Politisk styrning

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra viktiga frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige. Representationen beräknas efter antalet invånare så att varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. Just nu består Förbundsfullmäktige av 70 ombud men antalet kan ändras med invånarantalet i länet. Förbundsfullmäktige sammanträder normalt en gång per år.

Styrelse

Kommunerna leder Norrbottens Kommuners verksamhet genom sina representanter i styrelsen. Styrelsen sammanträder normalt fem gånger per år.

Beredningar och utskott

Styrelsen har utsett ett antal beredningar och utskott som bereder ärenden inom olika verksamhetsområden. 

 

Blankett räkning för förtroendevalda

Förbundsfullmäktiges protokoll