Meny

Vårt uppdrag är samverkan

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.  Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge. I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen.

Norrbottens Kommuners verksamhetsidé

Norrbottens Kommuner ska genom ett processinriktat arbetssätt och ett utvecklat beredningsförfarande företräda, påverka, driva och stödja kommunerna i deras samarbete för en positiv och hållbar regional utveckling såväl i ett nationellt- som internationellt perspektiv.