Meny
Klubba.jpg

Politisk styrning

Norrbottens Kommuner är en fristående intresseorganisation som ägs av länets 14 kommuner.

Beredningsstruktur

Klicka för större bild

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige. Representation från respektive kommun beräknas efter antal invånare - varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. För närvarande består Förbundsfullmäktige av 70 ombud. Förbundsfullmäktige sammanträder en gång per år.

Styrelse

Kommunerna leder Norrbottens Kommuners verksamhet genom sina representanter i styrelsen. Styrelsen sammanträder normalt fem gånger per år.

Beredningar och utskott

Styrelsen har utsett ett antal beredningar och utskott som bereder ärenden inom olika verksamhetsområden.