Meny

FoUI-utskottet

FoUI-utskottet är både ett förankrings- och expertorgan. Som förankringsorgan har utskottet uppgiften att ha god kommunikation med medlemskommunerna. Som expertorgan har utskottet uppgiften att följa och driva utvecklingen inom det egna verksamhetsområdet.

FoUI-utskottet har följande uppdrag:

 att fånga upp idéer och förslag på FoUI- uppdrag och att besluta om prioriteringar av större projekt inom de ekonomiska ramar som finns
 att stå som garant för att FoUI-verksamheten styrs mot områden som är av primärt intresse för kommunerna i länet
 att ansvara för att årliga verksamhets- och aktivitetsplaner, liksom projektspecifika budgetplaner tas fram
 att ansvara för utarbetandet av långsiktig, strategisk inriktning av FoUI-verksamheten 
 att ansvara för att arbetet inom utskottets ansvarsområde följs upp och utvärderas samt att detta återförs till styrelsen
 att inom sitt arbetsområde sprida relevant information till medlemskommunerna och medverka till att olika FoUI-projekt ges en god lokal och regional förankring

Kommande sammanträden

Möteskalendarium

Protokoll

2017-11-09

Minnesanteckningar

2018-04-26

 

Ledamöter i FoUI-utskottet

Peter Waara, (s), Haparanda ordförande
Carina Sammeli, (s), Luleå
Roger Suup, (s), Kiruna
Agnetha Eriksson, (s), Piteå
Vakant
Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk
Linda Frohm, (m), Kalix

Läs om Norrbottens Kommuner/ FoUI