Meny

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Samverkansberedningen är en arena där gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola diskuteras, beslutas och utvärderas. Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan kommunerna och regionen i Norrbotten fungerar och ytterligare förbättras.

Den politiska samverkansberedningens uppdrag är att:

  • Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
  • Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och landstinget
    Prioritera mellan utvecklingsområden
  • Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus
  • Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation
  • Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått
  • Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor
  • Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola

2019 är sammanträdesdatum 8 mars, 9 maj, 12 september, 27 november.

Möteskalendarium

Kalendarium för Norrbottens Kommuners sammanträden

Ordinarie ledamöter Norrbottens Kommuner

Beatrice Öman (S), Boden, Ordförande
Anna Lundberg, (S), Älvsbyn
Christina Wallström, (S), Arjeplog
Sven-Gösta Pettersson, (S), Piteå
Sven Nordlund, (MP), Kalix
Annica Henelund, (C), Kiruna
Louise Mörk, (S), Piteå
Niklas Olsson, (M), Haparanda
Birgitta Larsson, (S), Gällivare 

Ersättare:
Emma Engelmark, (S), Luleå
Ingrid Tagesdotter (V), Arvidsjaur
Mari-Teres Ögren, (S), Arjeplog
Bodil Wennerbrandt Sevastik, (S), Luleå
Barbro Rantatalo, (S), Pajala
Kerstin Hellgren-Tobiasson, (S), Jokkmokk
Janne Lind, (C), Haparanda
Nihad Zara, (M), Luleå
Anne Jakobsson, (S), Överkalix

Ordinarie ledamöter Region Norrbotten

Kenneth Backgård (SJVP)
Erika Sjöö (SJVP)
Linda Frohm (M)
Kurt-Åke Andersson (C)
Anders Öberg (S)
Elisabeth Lindberg (S)
Johannes Sundelin (S)

Ersättare
Johnny Åström (SJVP)
Doris Messner (SJVP)
Monika Hedström (M)
Nils-Olov Lindfors (C)
Lennart Åström (S)
Ann-Sofie Isaksson (S)
Ia Uvberg (S)