Meny

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Samverkansberedningen är en arena där gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola diskuteras, beslutas och utvärderas. Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan kommunerna och regionen i Norrbotten fungerar och ytterligare förbättras.

Den politiska samverkansberedningens uppdrag är att:

  • Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd
  • Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
  • Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och landstinget
    Prioritera mellan utvecklingsområden
  • Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus
  • Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation
  • Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått
  • Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor
  • Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola

Sammanträden 2018

8 februari kl.10.00-15.00
4 maj kl.10.00-15.00
20 sept kl. 10.00-15.00
29 nov kl.10.00-15.00

Ordinarie ledamöter

För Region Norrbotten

Anders Öberg (S) Ordförande 2017
Maria Stenberg (S)
Anders Öberg (S)
Glenn Berggård (V)
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm (NS)


För Norrbottens Kommuners socialberedning

Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Vice ordförande 2017 med ersättare Inge Andersson, (S), Boden
Fredrik Hansson, (S), Luleå, med ersättare Beatrice Öman, (S), Boden
Maud Lundbäck, (S), Kalix, med ersättare Ulf Eliasson, (S), Haparanda
Gunnar Bergman, (V), Kiruna, med ersättare Iris Dimitri, (V), Gällivare
Stefan Granström, (C), Kalix, med ersättare Anders Sundström, (NS), Boden


För Norrbottens Kommuners Barn och utbildningsberedning

Sven Nordlund, (MP), Kalix med ersättare Karl-Erik Taivalsaari, (V), Gällivare
Carina Sammeli, (S) Luleå, med ersättare Sture Nordin Älvsbyn, (S), Älvsbyn
Åke Johdet (S) Pajala med ersättare Britt Inger Hedman, (V), Arvidsjaur
Rigmor Åström (M), Boden med ersättare Ruth Rahkola, (S), Piteå