Meny

Socialberedningen

Socialberedningen ansvarar för frågor som rör socialpolitik och individomsorg samt andra närliggande frågor.

Socialberedningen har följande övergripande uppdrag:

  • att bereda ärenden inför styrelsens sammanträden
  • att inom sitt eget arbetsområde ta initiativ som gagnar medlemskommunerna
  • att inom sitt eget arbetsområde stödja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna
  • att inom sitt eget arbetsområde sprida relevant information till medlemskommunerna
  • att inom sitt eget arbetsområde till styrelsen rapportera relevanta uppgifter

Läs om vårt verksamhetsområde Social välfärd

Ledamöter

Ordinarie ledamöter:
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn, Ordförande
Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog
Fredrik Hansson, (S), Luleå
Maud Lundbäck, (S), Kalix
Gunnar Bergman, (V), Kiruna
Vakant
Stefan Granström, (C), Kalix 

Ersättare:
Agnetha Eriksson, (S), Piteå
Ulf Eliasson, (S), Haparanda
Anders Sundström, (NS), Boden
Annika Sundström, (V), Luleå
Beatrice Öman, (S), Boden