Meny

Förbundsfullmäktige

Medlemskommunerna beslutar om övergripande planer, medlemsavgift och andra frågor via sina politiskt valda ombud i Förbundsfullmäktige.

Representation från respektive kommun beräknas efter antal invånare - varje påbörjat 4000-tal invånare ger en ombudsplats. För närvarande består Förbundsfullmäktige av 70 ombud. Förbundsfullmäktige sammanträder en gång per år.

2020 sker sammanträdet den 29 april och kommer att genomföras digitalt med anledning av Covid-19.