Meny

Norrbottens folkhälsopolitiska råd

Norrbottens folkhälsopolitiska råd har uppdraget att prioritera aktiviteter utifrån den folkhälsopolitiska strategin

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsan i olika befolkningsgrupper. Den svenska folkhälsan är förhållandevis god i ett internationellt perspektiv - men inte jämlikt fördelad. Samtidigt som många blir allt friskare växer skillnaderna i hälsa mellan grupper av människor även i Norrbotten. Hälsan hos människor kan variera beroende på exempelvis yrke, kön, utbildnings- och inkomstnivå och naturligtvis ålder.

Hos Norrbottens Kommuner finns en utvecklingsledare som har uppdrag att driva utvecklingen inom området. Hos vår FoUI-enhet finns och också andra samverkansledare och vetenskapliga ledare som arbetar med folkhälsa.

Arbetet med att förbättra och skapa en mer jämlik hälsa i Norrbotten sker i samverkan mellan Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbottens folkhälsocentrum och Norrbottens folkhälsopolitiska råd.

Ledamöter

Anders Öberg (S), Region Norrbotten, Ordförande
Agneta Granström (MP), Region Norrbotten
Helena Öhlund (S), Norrbottens Kommuner
Birgitta Larsson (S), Norrbottens Kommuner
Anita Sköld (M), Norrbottens Kommuner
Karin Börjesson, Länsstyrelsen i Norrbotten (tjänsteperson)