Meny

Politiska ledningsgruppen för jämställdhet och jämställdhetsintegrering

Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten har etablerat en politisk ledningsgrupp för ett jämställt Norrbotten. Uppdraget är att följa upp kommunernas och Region Norrbottens arbete med den europeiska deklarationen för jämställdhet, CEMR-deklarationen.

Kommunerna har fem politiskt valda representanter i ledningsgruppen och Region Norrbotten har lika många. Norrbottens Kommuner har en samordnande funktion och vi administrerar även kommunernas medverkan. Alla kommuner, regionen och Norrbottens Kommuner har antagit CEMR-deklarationen och tillsammans arbetar vi nu för att genomföra det vi åtagit oss.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella.

CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och är de europeiska kommunförbundens och regionförbundens samarbetsorganisation.

Kommande sammanträden

Möteskalendarium

Protokoll

Inga protokoll för 2017 är justerade

Ledamöter

Norrbottens Kommuner 

Helena Stenberg (S) Ordförande

Helena Öhlund (S)

Vakant

Majvor Sjölund (C)

Monica Carlsson (V)

Region Norrbotten

Maria Stenberg (S)

Anders Öberg (S)

Glenn Berggård (V)

Agneta Granström (MP)

Jens Sundström (L)

Läs om jämställdhetsarbetet i Norrbotten