Meny

North Sweden European Office

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens gemensamma Brysselkontor. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan samt lyfta fram det mervärde som regionen bidrar med.

North Swedens främsta uppgift är påverkansarbete och att driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden har sitt kontor i Bryssel.

North Sweden European Office

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Västerbotten läns landsting, Regionförbundet i Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet.