Meny

Infrastruktur

Norrbottens Kommuner arbetar tillsammans med andra aktörer för ett sammanhållet hållbart transportsystem. Botniska korridoren är en strategisk länk och en förlängning av ScanMed korridoren.

Inför den nya nationella transportplanen 2018-2029 ligger regionens tidigare beslutade prioriteringar fast. I yttrandet på inriktningsunderlaget har därför dessa strategiska satsningar lyfts fram; Norrbotniabanan som en länk i Botniska korridoren, dubbelspår Malmbanan - Luleå hamn, förbättringsåtgärder på E 10 samt slutförande av spårbyte stambanan Älvsbyn-Bastuträsk.