Meny

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner är ett utvecklingsarbete som pågår mellan 2018-2021 med fem deltagande kommuner i Norrbotten; Övertorneå, Kalix, Haparanda, Jokkmokk och Gällivare. Det övergripande syftet är att erbjuda kommunerna ett kunskapsstöd och processtöd i arbetet med att implementera den europeiska deklarationen för jämställdhet.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet lanserades 2006 av de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Deklarationen syftar till att främja jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner i Europa och pekar på den förändringskraft som finns i kommunernas verksamheter och uppdrag. Deklarationen siktar främst in sig på ett medborgarperspektiv där jämställdhet är integrerat i organisationens beslutsprocesser och verksamheter. Samtliga kommuner och Region Norrbotten har undertecknat jämställdhetsdeklarationen (2014). Målsättningen är att Norrbotten ska bli Sveriges första jämställda län. 

Utvecklingsarbetet drivs av Norrbottens Kommuner. Projektet delfinansieras av Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet bidrar med kunskapsstöd genom hela arbetet. Utifrån deltagande kommuners behov och utmaningar i jämställdhetsarbetet genomförs aktiviteter och insatser som ska konkretisera den europeiska deklarationen för jämställdhet. Fokus ligger på att pröva nya arbetssätt och skapa långsiktiga processer med grund i ett vetenskapligt förhållningssätt. Följeforskning från Luleå tekniska universitet möjliggör detta samt bidrar med systematik och förutsättningar för ett kontinuerligt lärande.

Kontakt

Kontakt

Karin Forsman
Projektledare jämställdhet

Telefon: 070-601 19 56
E:post: karin.forsman@kfbd.se

Dokument

Kommuner som deltar i projektet

.