Meny

Rapporter

Rapporter om tillväxt inom ”Regional förnyelse” ska stärka den regionala analysen inom olika områden. De rapporter som tagits fram av LTU, Luleå tekniska universitet bidrar till nyanserad och vetenskaplig grundad kunskap om Norrbotten, som hjälper regionen att ta mer välgrundade beslut och prioriteringar för att främja regional tillväxt och utveckling.