Meny

Årets viktigaste konferens - Växa eller Krympa 16-17 maj

Konferensen Växa eller Krympa är en återkommande kunskapsarena för att möta framtida samhällsutmaningar.

Det handlar om hur vi kan hitta områden för samverkan, nya arbetssätt, modeller samt skapa resurser som stärker Norrbotten som ett hållbart län både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Att med gemensamma krafter möta utvecklingen kräver nya verktyg som till exempel digitalisering, integration, sociala och tekniska innovationer samt anpassade regelverk för samverkan.  

2016 arrangerade Norrbottens Kommuner den första upplagan av "Växa eller Krympa?". Syftet med en återkommande konferens är att genom analyser och medvetenhet om omvärldstrender, ge kunskaper och insikter förankrade i aktuell forskning om nutida samhällsförändringar.

Välkommen till "Växa eller Krympa? 16-17 maj!
Arrangör: Norrbottens Kommuner i samarbete med Arena för Tillväxt

Några röster inför konferensen

Moderator Sverker Olofsson inför "Växa eller Krympa?"

 

Per Sandgren från Arena för Tillväxt inför "Växa eller Krympa?"

 

Josefina Syssner, forskare och kulturgeografi och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier inför "Växa eller Krympa?"