Meny

Yttranden

Statlig närvaro är avgörande för samtliga kommuners utveckling

Staten måste vara närvarande i hela landet och sköta sina åtaganden, det är av avgörande betydelse för att kommunerna ska ha kapacitet att utföra sitt välfärdsuppdrag, säger Claes Nordmark ordförande för Norrbottens Kommuner.
Statlig närvaro är viktig för en positiv utveckling i en kommun eller region. Det handlar både om medborgarnas rättighet till likvärdig service och om tillgång till statliga jobb. Att statliga myndigheter finns närvarande bidrar till fler kvalificerade arbetstillfällen och en diversifierad arbetsmarknad.
Norrbottens Kommuner vill skicka tydliga signaler till regeringen om att staten i enlighet med finansieringsprincipen ska säkerställa finansiering av verksamheter eller åtagande som flyttas över till kommuner.
Staten måste kompensera när kommunerna ges fler uppgifter och generella statsbidrag ska vara norm. Framförallt för små kommuner är det inte lönsamt att lägga tid och resurser på att ansöka om riktade statsbidrag som oftast baseras på invånarantal, säger Claes Nordmark.