Meny

Eleverna berättar om arbetet med logotyp till Hälsoprojektet

I Övertorneå anlitade projektledarna för hälsofrämjande skolutveckling elever för att skapa en logotyp för projektet. Här är elevernas berättelse.

Att ta fram loggan till Hälsoprojektet Övertorneå var relativt enkelt för oss, eftersom vi redan hade flera idéer och förslag på hur den skulle se ut. Detta berodde på att vi i företaget redan hade åsikter och tankar om temat av hälsoprojektet, som var psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. Vi satte oss ned och gick igenom alla förslag och idéer och kom fram till några stycken som vi tyckte mest om och skissade ned dessa enkelt på papper. Efter detta hade vår VD ett möte med Hälsoprojektets ledare Maria Heikka och Åsa Öystilä för att få deras synpunkter och tankar kring dem olika skisserna och vilken dem tyckte passade bäst till projektet.

När vi väl hade valt grunden för hur loggan skulle se ut så gick vi över med att jobba digitalt och förde över skisserna som vi hade fått fram och återskapade dem i programmet vi använder. Efter detta lade vi in själva detaljerna till loggan som var den viktigaste delen av arbetet. Vi tog olika symboler och bilder som vi tyckte representerade hälsa för både psykiskt och fysiskt mående och placerade dem i loggan och experimentera med deras placering, så att man kan se att allt hänger samman när det gäller hälsa. Vi blev fort klara med detta moment eftersom vi alla var överens om vad vi ville ha med och vad som passade in. 

Nästa moment i processen var att finjustera det sista detaljerna och sedan skicka den till Maria och Åsa för ytterligare synpunkter så att den skulle vara perfekt för just deras ändamål. Detta tog nog längst tid då vi var tvungna att kommunicera fram och tillbaka både mellan Åsa och Maria samt FTS UF (som hanterade ett annat uppdrag från Hälsoprojektet som hänger samman med vårt) för att fixa till små detaljer eller lägga till saker. 

Till slut var vi klara med designen och vi kunde inte vara mer nöjda med den.

Loggan består i grunden av två stycken former, ett hjärta och en pusselbit som hör till hjärtat. Detta för att representera hur psykisk och fysisk hälsa är kopplad till varandra. Hjärtat som symboliserar fysiska hälsan (kroppen etc.) och pusselbiten som symboliserar den mentala hälsan. 

Sedan så har varje enskild symbol i loggan sin egna betydelse. Träden och solen symboliserar såklart naturen som enligt oss är en viktig del av att må bra både mentalt och fysiskt. Flera människor dras till naturen när de vill komma ifrån allt en stund, koppla av eller aktivera sig och detta är något vi ville ha med i vår design eftersom det även är en stor del av kulturen här i Norrland.

EKG Linjen symboliserar både kroppen fysiskt så som mentalt då man ser hjärtslag och hjärtats mående. Vi anser att man ska ta hand om sin kropp och att man inte ska stressa för mycket.

Gruppen av människor symboliserar enligt oss gemenskap mellan människor. Detta är något som är ytterst nödvändigt för oss människor och vi skulle verkligen inte klara oss utan varandra. 

Loggan kan såklart tolkas på många olika sätt och beror helt på hur var och en vill tolka den. Den är menad att visa kopplingen mellan den psykiska hälsan och fysiska hälsan och hur viktigt det är att må bra både fysiskt så som psykiskt. 

Enligt oss skulle skolan kunna arbeta mera med att minska stressen hos eleverna och lära ut att man måste ta och vila ibland och inte arbeta ut sig för hårt. Skolan måste helt enkelt arbeta mer med att förbättra både den fysiska hälsan så som psykiska hos elever, och lyssna mer på vad elever har att säga och tycker. Genom detta skulle man kunna skapa en tryggare och hälsosammare skolgång för alla elever och minska stressen och psykiska ohälsan hos oss elever.

Detta projekt har varit väldigt roligt att jobba med, just för hur viktigt vi tycker detta ämne är. Vi  hoppas även på att vi gjort ett bra jobb med att visa vad hälsa betyder för oss ungdomar och hoppas på att skolorna fortsätter med att arbeta med liknande projekt för att förbättra hälsan och måendet hos oss ungdomar.  

/ Madelene, Emma och Ida

 

Bilden ovan: Eleverna Madelene Krypsjö, Emma Johansson och Ida Heikkinen tillsammans med Hälsoprojektets ledare Maria Heikka och Åsa Öystilä, lärare Anette Larsen Tiesmaa och från Luleå tekniska universitet hälsovägledarstudent Linn Forsman och professor Catrine Kostenius.

 

24 Maj 2019