Meny

Avtal och överenskommelser inom socialtjänsten

Förvaltningsplan för samordnad planering i Region Norrbotten och länets kommuner

Medicintekniska produkter

Riktlinjer för medicintekniska produkter

Politisk samverkan mellan kommuner och region i Norrbotten

Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial

Tjänsteköp av sjukvårdsinsatser