Meny
Avtal org.jpg

Avtal och överenskommelser

Här finns avtal och överenskommelser som gäller socialtjänsterna i Norrbottens län

Fast vårdkontakt - Anvisning

Förvaltningsplan för samordnad planering i länets kommuner och Region Norrbotten

Medicintekniska produkter

Riktlinjer för medicintekniska produkter

Politisk samverkan mellan kommunerna och Region Norrbotten