Meny
DMO slinga I beskärd.png

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett av flera arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med.

Delaktighetsmodellen har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt äldreomsorg. Modellen och har arbetats fram av Kommunförbundet Skåne.

Delaktighetsmodellen är ett sätt att utveckla det salutogena synsättet och man får en arena där sammanhangen kan bli tydliga och tillvaron mer hanterbar, begriplig och meningsfull.

 

 

 

En samtalsform

En samtalsform

Delaktighetsmodellen med delaktighetsslingan är en samtalsform som ska underlätta en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som till exempel mellan brukare och personal.

Utbildning till vägledare i Delaktighetsmodellen

Utbildningen till Vägledare i Delaktighetsmodellen innefattar fyra utbildningstillfällen där teoretisk kunskap varvas med erfarenhetsutbyte och handledning på den egna dialogslingan. Mellan utbildningsdagarna arbetar vägledarparet med konkreta uppgifter, direkt i verksamheten, vilket innebär att vägledarparet ska genomföra en dialogslinga i en verksamhet. Vägledarna arbetar alltid i par och inte på den verksamhet de dagligen arbetar  på. 

 

I dagsläget finns fyra utbildade Vägledare i Kiruna och fyra i Gällivare. 

Nästa Vägledarutbildning? kalendariet finns information när vi anordnar en utbildning

Läs mer om utbildningens innehåll 

Mer information? Kontakta benitha.eliasson@kfbd.se