Meny

E-Hälsa

Norrbottens Kommuner samordnar utvecklingsarbete inom e-Hälsa. E-Hälsa syftar på nya IT-lösningar och innovationer som förbättrar och förnyar hälsofrämjande arbete och skapar helt nya former av vård och omsorg. Mål för eHälsa är att skapa nytta för individ, personal och verksamhet.

Stödet från Norrbottens Kommuner omfattar omvärldsbevakning, samordning av aktiviteter inom sakområdet och framför allt stöd i införandet av nya arbetssätt med hjälp av välfärdteknik i socialtjänstens verksamheter.

I länet finns ett nätverk med representant från varje kommun där man arbetar med de gemensamma frågorna inom eHälsa. Nätverket har t ex aktivt arbetat med införandet av digitala trygghetslarm och gemensam upphandling av trygghetskamera.

Aktuellt

2017-03-14

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har kommit överens om att utreda möjligheten till samverkan kring produktförsörjning av välfärdsteknik. Utredningen ska redovisas till Länsstyrgruppen och samverkansberedningen under sista kvartalet 2017.

 

2017-03-14

Norrbottens Kommuner och e-nämnden driver tillsammans med länets socialchefer och IT-chefer ett arbete med att ta fram en gemensam handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten. För mer information kontakta Marja-Leena Komulainen, telefon 070-389 00 29 eller Daniel Ahlqvist, telefon  0920-45 62 50