Meny
DMO slinga I beskärd.png

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen (DMO) är ett av flera arbetssätt som kan användas för att öka brukares delaktighet och inflytande. Genom delaktighetsslingan stöds och övas brukarnas förmåga att uttrycka och formulera sina behov och önskemål tillsammans med andra brukare som de delar vardagen med.

Delaktighetsmodellen har etablerats som en fungerande metod för brukarinflytande inom områdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt äldreomsorg. Modellen och har arbetats fram av Kommunförbundet Skåne.

Delaktighetsmodellen är ett sätt att utveckla det salutogena synsättet och man får en arena där sammanhangen kan bli tydliga och tillvaron mer hanterbar, begriplig och meningsfull.

 

Läs mer om Delaktighetsmodellen här

 

 

En samtalsform

En samtalsform

Delaktighetsmodellen med delaktighetsslingan är en samtalsform som ska skapa en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som till exempel mellan brukare och personal.

 


Utbildning till Vägledare i Delaktighetsmodellen​

Utbildningen till Vägledare i Delaktighetsmodellen innefattar fyra utbildningstillfällen där teoretisk kunskap varvas med erfarenhetsutbyte och handledning på den egna dialogslingan. Mellan utbildningsdagarna arbetar vägledarparet med konkreta uppgifter, direkt i verksamheten, vilket innebär att vägledarparet ska genomföra en dialogslinga i en verksamhet. Vägledarna arbetar alltid i par och inte på den verksamhet de dagligen arbetar på.

Vägledare: I Norrbotten har 34 Vägledare utbildats från Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå kommuner.

Kursledare: Benitha Eliasson (FoUI Norrbottens Kommuner), Linda Isaksson (Gällivare kommun) och Eva Abrahamsson (Bodens kommun) är kursledare utbildade av Delaktighetsmodellens grundare Ann-Christine Gullacksen och av RoseMarie Hejdedal. 

Nästa Vägledarutbildning? kalendariet finns information när vi anordnar en utbildning

Läs mer om utbildningens innehåll 

Mer information? Kontakta benitha.eliasson@kfbd.se