Meny

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik definieras som digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, självständighet, trygghet och delaktighet hos brukare/patienter och anhöriga.

Syftet med införandet av nya arbetssätt med stöd av digital teknik är

  • att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende för gamla och personer med funktionsnedsättning
  • att frigöra personalresurser till patientnära arbete där det behövs
  • att möta det ökade behovet av omsorg och kunna klara av framtidens välfärd