Meny

Funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet personer med funktionsnedsättning arbetar Norrbottens Kommuner för att personer med funktionsnedsättning ges ökade förutsättningar för delaktighet, inflytande och självbestämmande.

Brukarmedverkan

Den enskildes rätt till inflytande och delaktighet vid beslut och genomförande av insatser behöver förstärkas. Det gäller alla nivåer i organisationerna, det vill säga individ-, verksamhets- och systemnivå. Därför har en strategi och en handlingsplan för patient- och brukarmedverkan utarbetats i Norrbottens län.

 

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015 -2018

Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län – modeller och arbetssätt.

Patient – och brukarmedverkan. Positionspapper – för ökad kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvård och socialtjänst

 

Nationella kompetensrådet inom funktionshinderområdet (NKR) 

Det är en del av Vård- och omsorgscollege sedan juni 2014. I det här nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet. Norrbottens deltagare är Lisbeth Wiklund

Läs mer

Kunskapsguiden 

Denna samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Stöd till personer med funktionsnedsättning. Läs mer