Meny
Träd människor redigerad I.jpg

Kunskapsbaserad socialtjänst

Utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst har pågått under ett par decennier och man har använt begrepp som evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning. Det handlar t.ex. om att veta vilka insatser och vilken omsorg som ges och vad resultatet blir för den enskilde individen.

Evidensbaserad praktik - EBP

Arbetet inom socialtjänsten, vård och omsorg, ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. EBP är ett förhållningssätt i arbetet där det handlar om att medvetet och systematiskt arbeta från bästa tillgängliga kunskap. I en EBP används fyra kunskapskällor som vägs samman – bästa tillgängliga kunskap, den enskildes erfarenhet och önskemål och dennes situation, samt den professionellas kunskap och expertis (Kunskapsguiden)

Läs mer på Kunskapsguiden  >>

Stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst


Sidan uppdaterad 2019-06-19