Meny

Kunskapsstöd

Socialtjänstens verksamheter ska bygga sin verksamhet på evidensbaserad praktik (EBP). Med evidensbaserad praktik menas kunskap som baseras på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, de professionellas kunskap och bästa tillgängliga kunskap.

 Norrbottens Kommuner och FoUI Socialtjänst har som uppdrag att stödja kommunerna i införandet och användandet av evidensbaserad praktik. Läs mer om evidensbaserad praktik  och  vad FoUI gör