Meny

Gemensamma upphandlingar

Inom eHälsa i socialtjänsten pågår aktivt arbete att införa välfärdsteknik i verksamheterna för att underlätta vardagen för personer som har behov av hjälpmedel eller insatser från socialtjänsten för sin livsföring.

Vid behov av upphandling av digital utrustning sker ett nära samarbete med e-nämnden för att genomföra gemensamma upphandlingar för länets kommuner.  Hittills har kommunerna gjort gemensamt avrop i digitala trygghetslarm samt genomfört gemensam upphandling av trygghetskamera för nattillsyn.