Meny

Nätverk inom socialtjänsten

Strategiska nätverk inom socialtjänsten

  • Socialnämndsordföranden och vice ordföranden
  • Socialchefer

Funktionssammansatta nätverk inom socialtjänsten

  • Medicinskt ansvariga sjuksköterskor/medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAS/MAR)
  • Ansvariga för individ- och familjeomsorgen
  • Ansvariga för äldreomsorg
  • Ansvariga för verksamhet för funktionsnedsatta
  • Fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter