Meny

RSS - Regional samverkans- och stödstruktur

Det finns en samverkans- och stödstruktur för gemensamma uppdrag mellan socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.

Sidan är under rekonstruktion 

Organisering av samverkan

Länets kommuner och Region Norrbotten har en omfattande samverkan som sker på politisk och på tjänstepersonsnivå.

Samverkan mellan huvudmännen är viktig och betydelsefull och en förutsättning för att skapa utveckling, förbättring och effektivitet i länet.

  

Politiska samverkansberedningen

Den politiska samverkansberedningen är ett övergripande samverkansorgan för alla frågor som är gemensamma mellan kommunerna och regionen. Samverkansberedningen består av förtroendevalda från de 14 kommunerna och regionen. Den politiska samverkansberedningen är styrgrupp för länsstyrgruppen inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

Med den politiska samverkansberedningen tar länet ett samlat grepp om den regionala utvecklingen. Det innebär att det finns en arena där beslut och prioriteringar, i gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola kan diskuteras, beslutas och följas upp.

Politiska samverkansberedningens uppdrag är att:

 • Underlätta för länets medborgare att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.
 • Utveckla och stärka människors egna resurser för ökad självständighet och delaktighet.
 • Säkerställa och utveckla en välfungerande samverkan i gemensamma frågor mellan kommunerna och regionen.
 • Prioritera mellan utvecklingsområden.
 • Fastställa gemensamma överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer för att på ett strukturerat sätt lösa gemensamma frågor med den enskilde i fokus.

  

 • Säkerställa att politiska beslut tas i respektive organisation.
 • Följa upp, utvärdera och driva på utvecklingsarbeten utifrån kvalitetsmått.
 • Vara ett forum för omvärldsbevakning i gemensamma frågor.
 • Vara politisk styrgrupp för länsstyrgruppen inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Politiska samverkansberedningen leds av Eva Lakso och Annica Henriksson från Norrbottens Kommuner tillsammans med företrädare från Region Norrbotten. 

Läs mer om Politiska samverkansberedningen under Avtal och överenskommelser  >>


 

Länsstyrgruppen

Länsstyrgruppen består av nio förvaltningschefer från socialtjänst och skola och sju personer med ledningsansvar från Region Norrbotten. Länsstyrgruppen leds av Eva Lakso och Annica Henriksson från Norrbottens Kommuner tillsammans med företrädare från Region Norrbotten. 

Länsstyrgruppen har uppdraget att:

 • Ansvara för att verkställa politiska beslut i gemensamma frågor
 • Ta initiativ till och verka som styrgrupp för gemensamma strategiska utvecklings- och samverkansfrågor
 • Ansvara för prioritering, uppföljning och utvärdering av gemensamma utvecklingsarbeten
 • Upprätta och revidera styrdokument i form av överenskommelser, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner
 • Ansvara för implementering och uppföljning av länsövergripande överenskommelser och rekommendationer
 • Ansvara för omvärldsbevakning i gemensamma frågor

Sidan uppdaterades 2019-06-19