Meny
A Coronavirus

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Här finns samlad information och länkar från olika myndigheter och organisationer om det nya coronaviruset covid-19, som riktas till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Informationen på denna sida är inte heltäckande utan utvecklas kontinuerligt.
Sidan uppdaterades 2020-06-26

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet när det gäller corona-viruset och sjukdomen covid-19 och de arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället.  Länk >>

Förbered för en sommar med både covid-19 och värmebölja: I sommar är det viktigt att vidta åtgärder som minskar hälsoeffekter av både värmebölja och den pågående smittspridningen av covid-19. Läs mer >>

Rapporter från Folkhälsomyndigheten

 • Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre (200612).  Läs mer >>
 • Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter (200601).  Läs mer >>

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbotten har samordningsansvar för länets kommuner.  Länk >>

Information om gränskontroller och resande.  Läs mer >> 


Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter.  Länk >>


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen samlar information och stöd till dem som arbetar i vård och omsorg när det gäller corona-virus och covid-19.  Länk >>

 • Personal inom hälso- och sjukvård.  Länk >>
 • Personal inom socialtjänst.  Länk >>

  Tips! Information för socialsekreterare och handläggare inom socialtjänst och LSS med anledning av covid-19. Läs mer >>

 • Socialstyrelsens roll och uppdrag.  Länk >>
 • Vanliga frågor och svar för dig som arbetar i socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård.  Länk >>
 • Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledningar. Läs mer >>

Tips! Socialstyrelsen har publicerat öppna jämförelser för krisberedskap i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.  Läs mer >> 


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. De tar  fram information som särskilt rör kommuner och regioner, främst arbetsgivarrelaterade frågor.  Länk >>

 • Socialtjänst.  Länk >>
 • Stöd till äldreomsorgen  Länk >>
 • Stöd för funktionshinderomsorgen  Länk >>
 • Risk för ökat våld mot kvinnor och barn: När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp.  Läs mer >>
 • Råd och stödmaterial kring värme, riktat till personal inom hälso- och sjukvård och omsorg. Länk >>
 • Fysiska möten behövs - ett stödmaterial om hur socialtjänstens (IFO:s) aktiviteter kan organiseras och samtidigt beakta smittskyddet på bästa möjliga sätt. Länk >>
 • Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin (Cirkulär).  Läs mer >>
 • Frivilligstöd till personer över 70 år och andra riskgrupper, avsiktsförklaring mellan SKR-civilsamhälle-MSB.  Länk >>
 • Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer.  Länk >>

Kunskapsguiden 

Kunskapsguiden har information om corona-virus och covid-19 via nyhetsbrevet en period framöver.  Länk >>


Region Norrbotten

Region Norrbotten har samlat information om coronaviruset och covid-19, och på NLL+ finns till exempel vårdhygieniska rutiner till kommunerna och handläggning av covid-19. 

Region Norrbotten Länk >>
NLL+ covid-19 Länk >>

Den operativa ledningen för förvaltningen för samordnad planering har bedömt att SIP ska genomföras enligt lagstiftningen. SIP genomförs enligt lagstiftningen. 

Förvaltning samordnad planering (NLL+) Länk >>


1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden samlar information om covid-19 coronavirus.  Länk >>


Myndigheten för delaktighet (MFD)

För att informationen ska nå alla behöver den finnas i olika format. Här finns länkar till information om sjukdomen covid-19 och corona-viruset i tillgängliga format.  Länk >>


Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för hur kommuner kan sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Utbrottet av covid-19 är en omständighet som riskerar att förvärra situationen för redan utsatta individer. Länk >>


Sunt Arbetsliv 

Sunt Arbetsliv har samlat information och stöd för att hantera covid-19 på jobbet; hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser?  Länk >>


Nationellt kompetenscentrum anhöriga

NKA har samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal. Länk >>


Länkar till:

Forskning om coronavirus (covid-19)>>
Stöd för att kommunicera om coronavirus (covid-19) >>
Utbildningar och instruktionsfilmer >>