Meny
A Coronavirus

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Här finns samlad information och länkar från olika myndigheter och organisationer om det nya coronaviruset covid-19, som riktas till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Sedan december 2019 sprids ett nytt corona-virus i världen. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med hosta och feber som går över av sig själva, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation (Folkhälsomyndigheten).


Uppdaterad 2020-03-31
Informationen på denna sida är inte heltäckande utan utvecklas kontinuerligt


Cochrane Collaboration

Erbjuder tillfälligt fri tillgång till forskning om coronavirus (covid-19)

Läs mer här >>

 

SIP i corona-tider 

Den operativa ledningen för förvaltningen för samordnad planering har bedömt att SIP ska genomföras enligt lagstiftningen. 

Förvaltning samordnad planering (NLL+) >>

 

Viktig information från SKR och Sobona:

Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer

Läs mer >>


 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet när det gäller corona-viruset och sjukdomen covid-19 och de arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället. Genom olika åtgärder kan smittspridningen fördröjas och antalet som är sjuka samtidigt minskas. 

Länk till Folkhälsomyndigheten >>


Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbotten har samordningsansvar för länets kommuner. 

Länk till Länsstyrelsen Norrbotten >>


Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter. Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barn. 

Länk till Krisinformation.se >>
Så pratar du med barn >>
Teckenspråkstolkad information >>


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen samlar information och stöd till dem som arbetar i vård och omsorg när det gäller corona-virus och covid-19. 

Länk till Socialstyrelsen >>  
Socialstyrelsens roll och uppdrag >>
Vanliga frågor och svar för dig som arbetar i socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård >>

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. 

Länk till KI:s e-utbildningar >>


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. De tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya corona-viruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor.

Länk till SKR >>
Länk till SKR - Socialtjänst >>

SKR har kommit överens med organisationer inom civilsamhället och MSB om hjälp till personer över 70 år, eller som tillhör andra riskgrupper. Syftet är de som behöver isoleras ska få hjälp med matinköp och upphämtning av mediciner. Detta kan avlasta kommunernas hemtjänst.

Stöd till personer 70+ eller andra riskgrupper (avsiktsförklaring) >>

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona: Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer

Läs mer >>


Kunskapsguiden 

Kunskapsguiden har information om corona-virus och covid-19 via nyhetsbrevet under en period framöver

Länk till Kunskapsguiden >>


Region Norrbotten

Länk till Region Norrbotten >>
Covid-19 Vårdhygieniska rutiner till kommunen (NLL+) >>

SIP i corona-tider: Den operativa ledningen för förvaltningen för samordnad planering har bedömt att SIP ska genomföras enligt lagstiftningen. 

Förvaltning samordnad planering (NLL+) >>


1177 Vårdguiden

Länk till 1177-Vårdguiden >>
Instruktionsfilm från 1177 hur man tvättar händerna >>


Myndigheten för delaktighet (MFD)

För att informationen ska nå alla behöver den finnas i olika format. Här finns länkar till information om sjukdomen covid-19 och corona-viruset i tillgängliga format.

Länk till MFD >>


FUB 

FUB har gjort ett gjort ett dokument med tre sidor lättläst text och pictobilder om det nya corona-viruset. 

Lättläst om corona-viruset från Inre Ringen och FUB >>


Kognitivstöd.se

Svensk version av WHO:s bildstöd för handtvätt >>


Symbolbruket

Symbolmaterial kring covid-19, fritt att använda >>


Nationellt kompetenscentrum anhöriga

NKA har samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal. 

Länk till NKA >>


Övriga tips  

Information med picto-bilder om coronaviruset (svenska) >>
Information med picto-bilder om coronaviruset (finska) >>

Social berättelse om coronaviruset och vitsen med att tvätta händerna (exempel från Gällivare kommun) >>