Meny
A Coronavirus

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Här finns samlad information och länkar från olika myndigheter och organisationer om det nya coronaviruset covid-19, som riktas till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Informationen på denna sida är inte heltäckande utan utvecklas kontinuerligt.
Sidan uppdaterades 2020-05-11

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet när det gäller corona-viruset och sjukdomen covid-19 och de arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället.  Länk >>

NY RAPPORT: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter

Läs mer >>


Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbotten har samordningsansvar för länets kommuner.  Länk >>
Finlands regering skärper villkoren för arbetspendling. Läs mer >> 


Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter.  Länk >>


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen samlar information och stöd till dem som arbetar i vård och omsorg när det gäller corona-virus och covid-19. Länk >>

Läs mer om:

Socialstyrelsens roll och uppdrag. Länk >>
Stöd och vägledning till hälso- och sjukvården. Länk >>
Vanliga frågor och svar för dig som arbetar i socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård. Länk >>

Socialstyrelsens utbildningar, material och vägledningar. Läs mer >>


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. De tar  fram information som särskilt rör kommuner och regioner, främst arbetsgivarrelaterade frågor.  Länk >>

Läs mer om:

SKR - Socialtjänst. Länk >>
Regeringens beslut om besöksförbud på äldreboende. Länk >>
Frivilligstöd till personer över 70 år och andra riskgrupper, avsiktsförklaring mellan SKR-civilsamhälle-MSB. Länk >>
Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer. Länk >>

Risk för ökat våld mot kvinnor och barn: När allt fler isolerar sig hemma på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp.

Läs mer >>


Kunskapsguiden 

Kunskapsguiden har information om corona-virus och covid-19 via nyhetsbrevet under en period framöver.  Länk >>


Region Norrbotten

Region Norrbotten har samlat information om coronaviruset och covid-19, och på NLL+ finns till exempel vårdhygieniska rutiner till kommunerna och handläggning av covid-19. 

Region Norrbotten Länk >>
NLL+ covid-19 Länk >>

Den operativa ledningen för förvaltningen för samordnad planering har bedömt att SIP ska genomföras enligt lagstiftningen. SIP genomförs enligt lagstiftningen.

Förvaltning samordnad planering (NLL+) Länk >>


1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden samlar information om covid-19 coronavirus.  Länk >>


Myndigheten för delaktighet (MFD)

För att informationen ska nå alla behöver den finnas i olika format. Här finns länkar till information om sjukdomen covid-19 och corona-viruset i tillgängliga format.  Länk >>


Sunt Arbetsliv 

Sunt Arbetsliv har samlat information och stöd för att hantera covid-19 på jobbet; hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser?  Länk >>


Nationellt kompetenscentrum anhöriga

NKA har samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal. Länk >>


Länkar till:

Forskning om coronavirus (covid-19)>>
Stöd för att kommunicera om coronavirus (covid-19) >>
Utbildningar och instruktionsfilmer >>