Meny
A Coronavirus

Samlad information om coronaviruset (covid-19)

Här finns samlad information och länkar från olika myndigheter och organisationer om det nya coronaviruset covid-19, som riktas till personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet när det gäller corona-viruset och sjukdomen covid-19 och de arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället.  Länk >>


Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen i Norrbotten har samordningsansvar för länets kommuner.  Länk >>


Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter.  Länk >>


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen samlar information och stöd till dem som arbetar i vård och omsorg när det gäller corona-virus och covid-19.  Länk >>


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. De tar  fram information som särskilt rör kommuner och regioner, främst arbetsgivarrelaterade frågor.  Länk >>


Region Norrbotten

Region Norrbotten samlar information om coronaviruset och covid-19

  • Information om coronaviruset, aktuellt läge för Norrbottens län med dagens och veckans rapport Länk >>
  • På NLL+ finns information och rekommendationer om coronaviruset, till exempel vårdhygieniska rutiner till kommunerna och handläggning av covid-19  Länk >>

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden samlar information om covid-19 coronavirus.  Länk >>


Myndigheten för delaktighet (MFD)

För att informationen ska nå alla behöver den finnas i olika format. Här finns länkar till information om sjukdomen covid-19 och corona-viruset i tillgängliga format.  Länk >>


Jämställdhetsmyndigheten - Våldsutsatthet under coronapandemin

Jämställdhetsmyndigheten har regeringens uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för hur kommuner kan sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, samt hur kontakt kan etableras med våldsutsatta. Utbrottet av covid-19 är en omständighet som riskerar att förvärra situationen för redan utsatta individer. Länk >>


Sunt Arbetsliv 

Sunt Arbetsliv har samlat information och stöd för att hantera covid-19 på jobbet; hur kan vi hjälpas åt att minska spridningen samtidigt som vi behåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser?  Länk >>

Forskning om corona-virus (covid-19)

Forskning om corona-virus (covid-19)

Informationen på denna sida är inte heltäckande utan utvecklas kontinuerligt.
Sidan uppdaterades 2021-04-12