Meny

Stöd för att kommunicera om coronavirus (covid-19)

Här finns stöd och tips på kommunikation om det nya coronaviruset och covid-19, för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

Sidan uppdaterad 2020-06-05

Piteå kommun samarbetar med apoteken för att hjälpa våldsutsatta. 

Med inspiration från Frankrike samverkar socialtjänsten i Piteå kommun med apoteken för att hjälpa de som är utsatta för våld i nära relation. Genom att ange en kod – Mask 19 – hjälper apotekspersonalen till att förmedla kontakt med professionell hjälp via enheten Stöd till barn och familj.

Länkar och olika former av stöd för att kommunicera om corona-viruset och covid-19

 • Sveriges Kommuner och Regioner har samlat stöd för att utföra olika insatser för personer med funktionsnedsättning, här finns verktyg och handlingsplaner som är framtagna för personal inom såväl regioner som kommuner. Länk >>
 • Stödlista - Psykisk hälsa i kristid: Uppdrag Psykisk hälsa har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp. Läs mer >>
 • Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och corona-viruset i tillgängliga format, till exempel teckenspråk, inläst, punktskrift och lättläst med mera.  Länk till MFD >>
 • Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har utformat affischer med grundläggande information att använda på äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder. Finns tillgängliga på svenska, engelska, arabiska farsi/persiska, finska, somaliska, tigrinja, meänkieli och olika varianter av samiska. Länk >>
 • Hur du pratar med barn: Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barn. Läs mer på Krisinformation.se >>
 • Stöd för att prata med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan handla om att förklara allt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god basal hygien och att hålla avstånd, till vad som händer i omvärlden just nu. Stödet innehåller också länkar till bra och anpassad information. Läs mer på Socialstyrelsen, "Stöd i arbetet" >>
 • FUB och Inre ringen har gjort ett gjort ett dokument med tre sidor lättläst text och pictobilder om det nya corona-viruset. Länk >>
 • WHO har utformat ett bildstöd för handtvättning och samtalsstöd kring corona. På Kognitivstöd.se finns svensk version att ladda ner och skriva ut.  Länk >>
 • Symbolbruket har samlat symbolmaterial om covid-19, fritt att använda. Här finns även nya symboler och tillfälliga lösningar med anledning av covid-19.  Länk >>
 • Information med picto-bilder om coronaviruset (svenska).  Länk >>
  Information med picto-bilder om coronaviruset (finska).  Länk >>
 • Social berättelse om coronaviruset och vitsen med att tvätta händerna (exempel från Gällivare kommun).  Länk >>