Meny

Stöd för att kommunicera om coronavirus (covid-19)

Här finns stöd och tips på kommunikation om det nya coronaviruset och covid-19, för personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

Sidan uppdaterad 2020-05-15

Nyheter:

Vecka 19:
1177 Vårdguiden finns information och "en film om hur coronaviruset funkar"  Länk >>

Vecka 20: 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har utformat affischer med grundläggande information att använda på äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder. Finns tillgängliga på svenska, engelska, arabiska farsi/persiska, finska, somaliska, tigrinja, meänkieli och olika varianter av samiska. Länk >>

Krisinformation.se

Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker även tankar och känslor hos barn. Läs mer om hur du pratar med barn >>

Länkar till teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19. Läs mer >>


Psykisk hälsa i kristid - stödlista 

Uppdrag Psykisk hälsa har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp. Stödlista - psykisk hälsa i kristid, läs mer >>


Myndigheten för delaktighet (MFD)

MFD har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och corona-viruset i tillgängliga format, t.ex. teckenspråk, inläst, punktskrift och lättläst med mera.  Länk >>


Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 

... har utformat AFFISCHER med grundläggande information att använda på äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder. Finns tillgängliga på svenska, engelska, arabiska farsi/persiska, finska, somaliska, tigrinja, meänkieli och olika varianter av samiska. Länk >>


Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Som stöd att utföra olika insatser för personer med funktionsnedsättning finns här verktyg och handlingsplaner som är framtagna för personal inom såväl regioner som kommuner.  Länk >>


1177 Vårdguiden

För barn: Information och "en film om hur coronaviruset funkar"  Länk >>


FUB 

FUB och Inre ringen har gjort ett gjort ett dokument med tre sidor lättläst text och pictobilder om det nya corona-viruset. Länk >>


Kognitivstöd.se

WHO har utformat ett bildstöd för handtvättning och samtalsstöd kring corona. På Kognitivstöd.se finns svensk version att ladda ner och skriva ut.  Länk >>


Symbolbruket

Symbolbruket har samlat symbolmaterial om covid-19, fritt att använda. Här finns även nya symboler och tillfälliga lösningar med anledning av covid-19.  Länk >>


Övriga tips på en alternativ kommunikation

Information med picto-bilder om coronaviruset (svenska).  Länk >>
Information med picto-bilder om coronaviruset (finska).  Länk >>

Social berättelse om coronaviruset och vitsen med att tvätta händerna (exempel från Gällivare kommun).  Länk >>


Piteå kommun samarbetar med apoteken för att hjälpa våldsutsatta

Med inspiration från Frankrike samverkar socialtjänsten i Piteå kommun med apoteken för att hjälpa de som är utsatta för våld i nära relation. Genom att ange en kod – Mask 19 – hjälper apotekspersonalen till att förmedla kontakt med professionell hjälp via enheten Stöd till barn och familj. Läs mer >>