Meny

Utbildningar och instruktionsfilmer

Här finns tips på utbildningar och instruktionsfilmer som personal inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård kan ha nytta av

Uppdaterad 2020-04-16


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram ett nationellt introduktionsutbildningspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård.  Länk >> 

Socialstyrelsens samarbetar med Karolinska Institutet

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram e-utbildningar kring covid-19. Här finns utbildningar, material och vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19. Utbildningarna finns översatta till vissa andra språk. Länk >>


1177 Vårdguiden

Instruktionsfilm från 1177 hur man tvättar händerna. Länk >>


Mälardalens högskola - digitalt simuleringsprogram

Mälardalens högskola erbjuder ett digitalt simuleringsprogram för att förbereda vårdpersonal i hela landet att behandla patienter med Covid-19. Vårdpersonal kan öva på att upptäcka och behandla virtuella patienter med Covid-19.  Länk >>