Meny

Samordnad Individuell Plan

Norrbottens Kommuner arbetar för att Samordnade Individuella Planer (SIP) upprättas för de individer som behöver vård och omsorg från flera verksamheter.

När en persons vård och omsorg involverar flera verksamheter samtidigt kan behov av samordning uppstå. Samordning kan också behövas i situationer när en person är tillfälligt eller kroniskt sjuk och försvagad och när det finns kognitiv svikt.

Samordnad Individuell Plan (SIP) omfattar den arbetsprocess som används när det finns behov av samordning. SIP innehåller flera steg som identifiering av behov, förberedelser, planering, genomförande och uppföljning.

 

Länkar

Samordnad individuell plan SKL, Läs mer

Förvaltningsplan för samordnad planering i Region Norrbotten och länets kommuner Läs mer