Meny

Samordnad Individuell Plan

Norrbottens Kommuner arbetar för att Samordnade Individuella Planer (SIP) upprättas för de individer som behöver vård och omsorg från flera verksamheter.

När en persons vård och omsorg involverar flera verksamheter samtidigt kan behov av samordning uppstå. Samordning kan också behövas i situationer när en person är tillfälligt eller kroniskt sjuk och försvagad och när det finns kognitiv svikt.

Samordnad Individuell Plan (SIP) omfattar den arbetsprocess som används när det finns behov av samordning. SIP innehåller flera steg som identifiering av behov, förberedelser, planering, genomförande och uppföljning.

 

Styrgruppen för Min plan beslutade att permanenta en kvittenstid för inkomna meddelanden i Lifecare under helger och röda dagar

Under perioden 1 juli 2018 – 30 oktober 2018 har avsteg från beslutade kvittenstider för helger och röda dagar testas. Istället för kvittenser senast kl 09.00 och kl 14.00 har endast en tid gällt, kl 12.00. Testen är nu utvärderad och beslut taget att permanenta kl 12.00 som senast tid för kvittens under helger och röda dagar. För vardagar gäller som tidigare kl 09.00 och kl 14.00.

De beslutade ”Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell planering” kommer att uppdateras med ovanstående ändring.

Länkar

Samordnad individuell plan SKL, Läs mer

Förvaltningsplan för samordnad planering i Region Norrbotten och länets kommuner Läs mer