Meny
17122158 Unhappy Young Woman Being Bullied Online With Laptop (1)

Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta - SU-Kvinnofrid

SU-Kvinnofrid är en del i SKR:s kvinnofridssatsning som syftar till att stärka kommuners och regioners arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Norrbottens Kommuner erbjuder deltagande kommuner en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Projektet SU-Kvinnofrid, som pågår mellan åren 2021 och 2023, ger kommuner stöd att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser till våldsutsatta på individnivå. Projektet genomfördes första gången 2019–2020. År 2021–2023 genomförs en ny omgång tillsammans med ett 50-tal kommuner.

Syftet är bland annat att ge kommunerna:

  • stöd att följa upp socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna
  • kunskap om insatsernas kvalitet och resultat
  • underlag att utveckla verksamheten
  • att erfarenheter med andra kommuner

Projektet vill också lägga en grund för mer och bättre nationell statistik och kunskapsutveckling inom kvinnofridsområdet.


Mötesplats SU kvinnofrid Norrbottens Kommuner

Mötesplats SU kvinnofrid är ett forum för dialog, samverkan och lärande mellan de kommuner i Norrbotten som ingår i det nationella projektet SU kvinnofrid. Syftet är att deltagande kommuner får tillfälle stödja och inspirera varandra genom regionalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Ansvariga på Norrbottens Kommuner: Benitha Eliasson och Helena Asklund


Sidan uppdaterades 2023-02-08