Meny
pusselbit.jpg

Utvecklings- och förbättringsarbeten

Inom Social Välfärd pågår ett antal regionala utvecklings- och förbättringsarbeten, som ska bidra till en kunskapsutveckling i socialtjänsten. Intentionen är att främja samverkan mellan kommunerna samt mellan kommunerna och andra aktörer.

Gemensamma upphandlingar (under konstruktion)

God och nära vård på nya sätt (under konstruktion)

Kvinnofrid (under konstruktion)

Min Plan  >>

Psykisk hälsa  >>

Samverkan missbruk och beroende  >>