Meny

Norrbus - samverkan barn och unga

Inom Barn och unga-området finns en överenskommelse mellan kommuner och Region Norrbotten som heter Norrbus

 

Läs mer om aktuella avtal och överenskommelser inom området 

 

Utvärdering av Norrbus samverkan

Under våren 2019 sker en utvärdering av Norrbus. Uppdraget gavs av den politiska samverkansberedningen till Norrbottens Kommuner, FoUI och Region Norrbotten. Utförare av utvärderingen är Governo. Utvärderingen planeras vara slutförd i juni 2019.