Meny

Samverkan missbruk och beroende

Sedan 2014 finns Beroendecentrum - som bygger på en regional samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner och Region Norrbotten kring personer med riskbruk, missbruk och beroende

Överenskommelsen om Beroendecentrum gäller tillsvidare. Ansvarig för uppföljningen är Länsstyrgruppen i Norrbottens län.

Beroendecentrum finns för hela länet. Beroendecentrum har två syften tillgång till vårdplatser för abstinensbehandling vid komplicerade tillstånd som led i en vårdfläta för de svårast sjuka som inte kan klaras med närsjukvårdens och kommunernas kompetens. Konsultativt kompetensstöd till närsjukvård och kommuner ingår.

Region Norrbotten är huvudman för beroendecentrum. Länets kommuner delfinansierar verksamheten. Representanter från de fem närsjukvårdsområdena samt en utsedd representant från kommunerna i respektive närsjukvårdsområde bildar en styrgrupp för gemensam styrning av verksamheten. Länsstyrgruppen ansvarar för uppföljningen.

Läs mer om aktuella avtal och överenskommelser