Meny

Ungas erfarenheter under coronapandemin

242 unga i Norrbotten fyllde i webenkäten och berättade om hur det varit för dem under pandemin

På forumet "Unga i Norrbotten kommer till tals" mellan 11 juni och 27 november 2020 delade 242 unga i Norrbotten med sig om hur det varit för dem under Coronapandemin. Magisterstudenterna Linda Hansen och Frida Lindström vid Luleå tekniska universitet fick uppdraget att göra en undersökning baserat på enkätsvaren. Syftet var att undersöka gymnasieelevers erfarenheter av distansstudier i Norrbotten under Coronapandemin. 

Läs rapporten här

11 Mar 2021