Meny
18139903-business-concept-integration-on-computer-keyboard-background.jpg

Integration

När det gäller strategiska integrationsfrågor arbetar Norrbottens Kommuners i dialog med länets kommuner för att stödja dessa i ett utvecklat integrationsarbete. Det regionala arbetet sker till stor del i samverkan med andra aktörer, med bland annat Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten andra statliga myndigheter och civila samhället.