Meny
1127380-team.jpg

Nyanlända/flyktingar

Den aktuella flyktingsituationen innebär en ökad påverkan på olika verksamheter i länet och länets kommuner arbetar för att hjälpa människor på flykt och för att skapa förutsättningar för ett bra mottagande och etablering.

Kommunerna har en central roll på flera områden. De har ansvaret för ensamkommande flyktingbarn (barn som kommer utan vårdnadshavare) och ett ansvar för mottagande av nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Då integrationsarbetet är förvaltningsövergripande arbetar Norrbottens Kommuner med fokus på tematiska nätverksträffar samt även med verksamhetsspecifika kurser och konferenser utifrån kommunernas behov.