Meny
216244-business-teamwork.jpg

Integration och tillväxt

De asylsökande i Norrbottens län är en viktig resurs för Norrbottens framtida kompetensförsörjning, som kan bidra till utvecklingen av vårt län.

Utifrån den regionala handlingsplanen för integration och tillväxt är Norrbottens Kommuner är en av aktörerna i projektet Integration & Tillväxt i Norrbotten. Projektet  finansieras av Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF) , Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten. Ett av målen är att få asylsökande snabbare in på arbetsmarknaden för att på så sätt att ta tillvara den resurs som de nyanlända är för länets tillväxt. Det andra målet är framtagandet av en basutbildning för personal som arbetar med/möter asylsökande/nyanlända. Målgruppen för denna utbildning är personal inom länets kommun- och landstingsverksamheter samt övriga myndigheter och aktörer som ingår i samverkansarbetet.