Meny

Regional vuxenutbildning

From med 1 januari 2017 gäller nya regler och förutsättningar inom vuxenutbildningen. Bland annat utökas rätten att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå och kommuner ska samarbeta om yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

Kravet på en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att en vuxen ska ha rätt till komvux på gymnasial nivå tas bort. I stället införs en utökad rätt att delta i komvux på gymnasial nivå för att uppnå behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare eller till utbildning inom yrkeshögskolan.
En bärande tanke med regionalt yrkesvux är att det i högre grad än dagens yrkesvux och lärlingsvux ska kunna möta behov av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Genom samarbete mellan kommuner stärker regionalt yrkesvux den regionala samverkan vid planering och genomförande av utbildningarna. Utbildningsutbudet ska planeras efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen. Syftet är att utbildningarna i högre utsträckning ska motsvara de behov av kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden inom en region.

Länk