Regional utveckling

Jämställdhet, innovationer, digitalisering och företagande driver regional tillväxt

Miljö och samhällsbyggnad

Vi måste skapa hängrännor mellan den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen – men också mellan teori och praktik för att nå ända fram.​

Nyheter

Visa alla nyheter

Kurs och konferens

Visa alla händelser

Om oss

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.  Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge. I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen..