Meny
22586 Red Apple On A Book

Stöd till kunskapsbaserad verksamhet

Vi arbetar med att stödja kommunernas utveckling av en god kvalitet och en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Det sker bland annat genom våra länsnätverk, genom att utveckla strukturer för kunskapsstyrning samt genom stöd för systematisk uppföljning och utveckling av indikatorer.

Läs mer om några av de områden vi arbetar med:


Uppdaterad 2023-12-12