Meny
träd gröna löv org.jpg

Välkommen till FoUI

Vi stöttar kommuner på vägen från kunskap till handling. Det handlar om att tillvarata erfarenheter, insikter och forskningsresultat, och använda dessa för att uppnå konkreta förbättringar.

FoUI - Forskning och Utveckling/Innovation

FoUI hjälper kommunerna i Norrbotten att dra nytta av forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Det handlar bland annat om att sprida forskningsresultat och möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan och inom kommunerna. Det är viktigt att ta hänsyn till kommunernas och verksamheternas specifika behov och förutsättningar - vad som passar för Arjeplog kanske inte fungerar i Kiruna eller Luleå. 

FoUI vill också vara en partner när det gäller att stötta enskilda kommuner och verksamheter i lokalt anpassat utvecklingsarbete. Tillsammans med kommunerna utvecklar vi ett vetenskapligt förhållningssätt med nyfikenhet och lusten till lärande som viktiga drivkrafter