Meny
Rope 1469244

Forskning och utveckling


FoUI-miljöns huvuduppdrag är att stödja kommunernas kunskapsbildning och användning av kunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det stöd och den samverkan som initieras ska baseras på behov från kommunerna. De utvecklings- och forskningsaktiviteter som bedrivs ska således vara efterfrågade, tillämpbara och nyttiga.

Vi strävar efter att vara en öppen och tillgänglig kunskapsmiljö. Tillsammans med kommunerna i länet och andra samverkansparter arbetar vi för att ta tillvara erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och omsätta forsknings- och utvecklingsresultat som kan bidra till förbättringar och förnyelse.

Tillsammans med lärosäten och kommuner i länet samarbetar vi inom ett antal utvecklingsområden som ligger i linje med förbundets målområden. Nedan är ett urval av dessa områden:

  • Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten
  • Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • Organisatorisk samverkan
  • Lärcentrum som multifunktionell mötesplats
  • Organisering av etableringstjänster eller inflyttningsservice i kommuner
  • Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
  • Inkluderande social samhällsplanering

Uppdaterad 2023-10-10