Meny
19781906-old-vintage-books-smartphone-and-glasses-on-a-wooden-table.jpg (1)

Utbildning och arbetsmarknad

Området kopplar till kommunernas verksamhet inom samtliga skolformer inom skolväsendet, integration, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Här ingår också Streamingtjänst för länets skolor, FoUI Utbildning och Lärande samt kurs- och konferensverksamhet.