Meny
prickar.jpg

Dokumentation

Här publiceras material från länsträffar, nätverksträffar och enskilda konferenser som anordnas i Norrbottens Kommuners regi, inom området Utbildning och Arbetsmarknad

Från Aktuell Skolpolitik 2017

Anna Ekström ger oss sin syn på en jämlik och jämställd förskola/skola